BFM900BY Baby Food Multichef

BFM900BY

Baby Food Multichef
in
in
chia sẻ
Facebook
Twitter
tải về
tải về

Thông tin kỹ thuật

Chức năng hấp chín thực phẩm bằng hơi nước (steam)

Kích thước sản phẩm (W×H×D): 31 × 23.5 × 16 cm

Kích thước đóng thùng (W×H×D): 30 × 26.2 × 20 cm

Khối lượng sản phẩm (NET): 2.2 kg

Tổng khối lượng: 2.8 kg

Mã: 571223

Mã EAN: 3838782002434

Các giấy tờ kèm theo

Những sảm phẩm tương tự