PBS02S Pizza set

Pizza set PBS02S

Mã: 575027 Pizza set Gorenje
in
in
chia sẻ
Facebook
Twitter
tải về
tải về

Thông tin kỹ thuật

Kích thước sản phẩm (W×H×D): 38 × 35.5 × 2 cm

Kích thước đóng thùng (W×H×D): 43.5 × 10.4 × 39 cm

Khối lượng sản phẩm (NET): 5.5 kg

Tổng khối lượng: 6.5 kg

Mã: 575027

Mã EAN: 3838782010521

Các giấy tờ kèm theo