Hút mùi

Dòng:
Dạng lắp đặt:
Tính năng đặc biệt:
BHP623E12X BHP623E12X Hút mùi âm tủ Mã: 514446 Hút mùi âm tủ Âm tủ, có thể thu gọn Thiết lập điều khiển: Điều khiển bằng nút bấm Độ ồn tối đa: 71 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 368 m³/h Hạng năng lượng: C Gorenje Dòng ESSENTIAL (thông dụng) Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 17 × 30.5 cm
BHP643ORAB BHP643ORAB Hút mùi âm tủ Mã: 728091 Hút mùi âm tủ Âm tủ, có thể thu gọn Thiết lập điều khiển: Cảm ứng chạm Độ ồn tối đa: 63 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 425 m³/h Hút tăng cường (PowerBoost 1): 670 m3/h Hạng năng lượng: Hạng B Gorenje Gorenje by Ora-Ito 2 Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 31 × 31.5 cm
BHP923E13X BHP923E13X Hút mùi âm tủ Mã: 514460 Hút mùi âm tủ Âm tủ, có thể thu gọn Thiết lập điều khiển: Điều khiển bằng nút bấm Độ ồn tối đa: 68 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 647 m³/h Hạng năng lượng: Hạng B Gorenje Dòng ESSENTIAL (thông dụng) Kích thước sản phẩm (W×H×D): 90 × 31 × 30.5 cm
DF9135X DF9135X Hút mùi âm tủ Mã: 323807 Hút mùi âm tủ Âm tủ, có thể thu gọn Độ ồn tối đa: 68 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 618 m³/h Hạng năng lượng: D Gorenje Kích thước sản phẩm (W×H×D): 90 × 26 × 27 cm
DKG552-ORA DKG552-ORA Hút mùi treo tường Có sẵn trong: Mã: 327710 Hút mùi treo tường Hút mùi treo tường Thiết lập điều khiển: Bằng công tắc Độ ồn tối đa: 69 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 625 m³/h Hạng năng lượng: D Gorenje Gorenje Ora-Ïto Kích thước sản phẩm (W×H×D): 55 × 51 × 38.8 cm
DL8430X DL8430X Hút mùi âm trần Mã: 396332 Hút mùi âm trần Hút mùi âm trần Thiết lập điều khiển: Điều khiển bằng nút bấm Độ ồn tối đa: 61 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 524 m³/h Hút tăng cường (PowerBoost 1): 585 m3/h Hạng năng lượng: D Gorenje Kích thước sản phẩm (W×H×D): 86 × 38 × 29.4 cm
DT9545AX DT9545AX Hút mùi treo tường Mã: 238476 Hút mùi treo tường Hút mùi treo tường Thiết lập điều khiển: Cảm ứng chạm Độ ồn tối đa: 59 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 362 m³/h Hút tăng cường (PowerBoost 1): 657 m3/h Hạng năng lượng: D Gorenje Kích thước sản phẩm (W×H×D): 90 × 6 × 50 cm
DT9SY2B
DT9SY2W
DT9SY2 Hút mùi treo tường Có sẵn trong: Mã: 312566 Hút mùi treo tường Hút mùi treo tường Thiết lập điều khiển: Núm vặn Simplicity - Điều khiển dễ dàng Độ ồn tối đa: 66 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 630 m³/h Hạng năng lượng: D Gorenje Bộ sưu tập Simplicity II Kích thước sản phẩm (W×H×D): 90 × 9.5 × 43.5 cm
DTA9SY2W
DTA9SY2B
DTA9SY2 Hút mùi treo tường Có sẵn trong: Mã: 312577 Hút mùi treo tường Hút mùi treo tường Thiết lập điều khiển: Núm vặn Simplicity - Điều khiển dễ dàng Độ ồn tối đa: 66 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 630 m³/h Hạng năng lượng: D Gorenje Bộ sưu tập Simplicity II Kích thước sản phẩm (W×H×D): 90 × 9.5 × 43.5 cm
DTG9335E DTG9335E Hút mùi treo tường Mã: 182961 Hút mùi treo tường Hút mùi treo tường Thiết lập điều khiển: Điều khiển bằng nút bấm Độ ồn tối đa: 59 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 402 m³/h Hạng năng lượng: D Gorenje Kích thước sản phẩm (W×H×D): 90 × 4.8 × 50 cm
DVG6565KR
DVG6565KRB
DVG6565KR Hút mùi treo tường Có sẵn trong: Mã: 312583 Hút mùi treo tường Hút mùi treo tường Thiết lập điều khiển: Cảm ứng chạm Độ ồn tối đa: 54 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 463 m³/h Hút tăng cường (PowerBoost 1): 623 m3/h Hạng năng lượng: D Gorenje Bộ sưu tập Gorenje Karim Rashid Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 52.3 × 44.2 cm
IDQ4545X IDQ4545X Hút mùi đảo bếp (treo giữa nhà) Mã: 260015 Hút mùi đảo bếp (treo giữa nhà) Hút mùi đảo bếp (treo giữa nhà) Thiết lập điều khiển: Cảm ứng chạm Độ ồn tối đa: 59 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 558 m³/h Hạng năng lượng: D Gorenje Kích thước sản phẩm (W×H×D): 40 × 86.5 × 30 cm
IDR4545E IDR4545E Hút mùi đảo bếp (treo giữa nhà) Mã: 182952 Hút mùi đảo bếp (treo giữa nhà) Hút mùi đảo bếp (treo giữa nhà) Thiết lập điều khiển: Cảm ứng chạm Độ ồn tối đa: 63 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 576 m³/h Hạng năng lượng: Hạng B Gorenje Kích thước sản phẩm (W×H×D): 39 × 90 × 39 cm
IHT971S2XBG IHT971S2XBG Hút mùi đảo bếp (treo giữa nhà) Mã: 474650 Hút mùi đảo bếp (treo giữa nhà) Hút mùi đảo bếp (treo giữa nhà) Thiết lập điều khiển: Điều khiển cảm ứng trượt Độ ồn tối đa: 63 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 484 m³/h Hút tăng cường (PowerBoost 1): 673 m3/h Hút tăng cường (PowerBoost 2): 753 m³/h Hạng năng lượng: A+ Gorenje Dòng SUPERIOR (cao cấp vượt trội) Kích thước sản phẩm (W×H×D): 89.8 × 5.9 × 61.1 cm
WHI641E6XGB WHI641E6XGB Hút mùi treo tường Mã: 474627 Hút mùi treo tường Hút mùi treo tường Thiết lập điều khiển: Cảm ứng chạm Độ ồn tối đa: 66 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 633 m³/h Hạng năng lượng: Hạng B Gorenje Dòng ESSENTIAL (thông dụng) Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 45 × 37.3 cm
WHI641ST WHI641ST Hút mùi treo tường Mã: 498345 Hút mùi treo tường Hút mùi treo tường Thiết lập điều khiển: Cảm ứng chạm Độ ồn tối đa: 59 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 508 m³/h Hút tăng cường (PowerBoost 1): 663 m3/h Hút tăng cường (PowerBoost 2): 732 m³/h Hạng năng lượng: Hạng B Gorenje Gorenje by Starck Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 45 × 47 cm
WHI643ORAB
WHI643ORAW
WHI643ORA Hút mùi treo tường Có sẵn trong: Mã: 728153 Hút mùi treo tường Hút mùi treo tường Thiết lập điều khiển: Cảm ứng chạm Độ ồn tối đa: 65 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 570 m³/h Hút tăng cường (PowerBoost 2): 740 m³/h Hạng năng lượng: Hạng B Gorenje Gorenje by Ora-Ito 2 Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 42.5 × 47 cm
WHI941ST WHI941ST Hút mùi treo tường Mã: 498347 Hút mùi treo tường Hút mùi treo tường Thiết lập điều khiển: Cảm ứng chạm Độ ồn tối đa: 59 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 508 m³/h Hút tăng cường (PowerBoost 1): 663 m3/h Hút tăng cường (PowerBoost 2): 732 m³/h Hạng năng lượng: Hạng B Gorenje Gorenje by Starck Kích thước sản phẩm (W×H×D): 90 × 45 × 47 cm
WHT941A2XBG WHT941A2XBG Hút mùi treo tường Mã: 474621 Hút mùi treo tường Hút mùi treo tường Thiết lập điều khiển: Cảm ứng chạm Độ ồn tối đa: 62 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 462 m³/h Hút tăng cường (PowerBoost 1): 627 m3/h Hút tăng cường (PowerBoost 2): 763 m³/h Hạng năng lượng: Hạng B Gorenje Dòng ADVANCED (cao cấp) Kích thước sản phẩm (W×H×D): 89.8 × 5.9 × 45.6 cm
WHT943E4XBG WHT943E4XBG Hút mùi treo tường Mã: 679590 Hút mùi treo tường Hút mùi treo tường Thiết lập điều khiển: Cảm ứng chạm Độ ồn tối đa: 70 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 650 m³/h Hạng năng lượng: Hạng B Gorenje Dòng ESSENTIAL (thông dụng) Kích thước sản phẩm (W×H×D): 89.8 × 6 × 45.6 cm
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh