Hút mùi

Dòng:
Dạng lắp đặt:
Tính năng đặc biệt:
BHP623E11X BHP623E11X Hút mùi âm tủ Mã: 514445 Hút mùi âm tủ Âm tủ, có thể thu gọn Thiết lập điều khiển: Điều khiển bằng nút bấm Độ ồn tối đa: 71 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 368 m³/h Hạng năng lượng: C Gorenje Dòng sản phẩm: Dòng ESSENTIAL (thông dụng) Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 17 × 30.5 cm
BHP643ORAB BHP643ORAB Hút mùi âm tủ Mã: 728091 Hút mùi âm tủ Âm tủ, có thể thu gọn Thiết lập điều khiển: Cảm ứng chạm Độ ồn tối đa: 63 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 425 m³/h Hút tăng cường (PowerBoost 1): 670 m3/h Hạng năng lượng: Hạng B Gorenje Dòng sản phẩm: Gorenje by Ora-Ito 2 Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 31 × 31.5 cm
BHP643ORAW BHP643ORAW Hút mùi âm tủ Mã: 730992 Hút mùi âm tủ Âm tủ, có thể thu gọn Thiết lập điều khiển: Cảm ứng chạm Độ ồn tối đa: 63 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 425 m³/h Hút tăng cường (PowerBoost 1): 670 m3/h Hạng năng lượng: Hạng B Gorenje Dòng sản phẩm: Gorenje by Ora-Ito 2 Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 31 × 31.5 cm
BHP923E13X BHP923E13X Hút mùi âm tủ Mã: 514460 Hút mùi âm tủ Âm tủ, có thể thu gọn Thiết lập điều khiển: Điều khiển bằng nút bấm Độ ồn tối đa: 68 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 647 m³/h Hạng năng lượng: Hạng B Gorenje Dòng sản phẩm: Dòng ESSENTIAL (thông dụng) Kích thước sản phẩm (W×H×D): 90 × 31 × 30.5 cm
WHC63CLB
WHC63CLI
WHC63CL Có sẵn trong: Mã: 736180 Hút mùi treo tường Thiết lập điều khiển: Điều khiển bằng nút bấm Độ ồn tối đa: 70 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 650 m³/h Hạng năng lượng: Hạng B Gorenje Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 25 × 50 cm
WHI643ORAB
WHI643ORAW
WHI643ORA Hút mùi treo tường Có sẵn trong: Mã: 728153 Hút mùi treo tường Hút mùi treo tường Thiết lập điều khiển: Cảm ứng chạm Độ ồn tối đa: 65 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 570 m³/h Hút tăng cường (PowerBoost 2): 740 m³/h Hạng năng lượng: Hạng B Gorenje Dòng sản phẩm: Gorenje by Ora-Ito 2 Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 42.5 × 47 cm
WHI649EB WHI649EB Hút mùi treo tường Mã: 735473 Hút mùi treo tường Hút mùi treo tường Thiết lập điều khiển: Cảm ứng chạm Độ ồn tối đa: 63 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 608 m³/h Hạng năng lượng: Hạng B Gorenje Dòng sản phẩm: Dòng ESSENTIAL (thông dụng) Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 38 × 33.5 cm
WHT943E4XBG WHT943E4XBG Hút mùi treo tường Mã: 679590 Hút mùi treo tường Hút mùi treo tường Thiết lập điều khiển: Cảm ứng chạm Độ ồn tối đa: 70 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 650 m³/h Hạng năng lượng: Hạng B Gorenje Dòng sản phẩm: Dòng ESSENTIAL (thông dụng) Kích thước sản phẩm (W×H×D): 89.8 × 6 × 45.6 cm
WHT9SYB WHT9SYB Hút mùi treo tường Mã: 732389 Hút mùi treo tường Hút mùi treo tường Thiết lập điều khiển: Cảm ứng chạm Độ ồn tối đa: 70 dB(A)re1pW Mức hút tối đa của quá trình hút ra: 650 m³/h Hạng năng lượng: Hạng B Gorenje Kích thước sản phẩm (W×H×D): 89.8 × 6 × 45.6 cm
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh