Lò nướng

Dòng:
Tính năng đặc biệt:
BCS589S20X BCS589S20X Lò nước âm tủ loại nhỏ có chức năng hấp Steam Chương trình hẹn giờ ProCook Lò nước âm tủ loại nhỏ có chức năng hấp Steam Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 45.5 × 54.6 cm
BCS789S22X BCS789S22X Lò nướng âm tủ có chức năng hấp Chương trình hẹn giờ ProCook Lò nướng âm tủ có chức năng hấp Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 59.5 × 54.6 cm
BO5320AX BO5320AX Lò nướng âm Chương trình hẹn giờ điện tử điều khiển bằng cảm ứng chạm Lò nướng âm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.7 × 59.5 × 54.7 cm
BO637E30XG BO637E30XG Lò nướng âm IconLed - Các biểu tượng điều khiển bằng đèn LED Lò nướng âm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.7 × 59.5 × 54.7 cm
BO658ORAB
BO658ORAW
BO658ORA Lò nướng âm Có sẵn trong: DirecTouch - Mô-đun điều khiển điện tử qua màn hình cảm ứng Lò nướng âm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.7 × 59.5 × 54.7 cm
BO658ST BO658ST Lò nướng âm DirecTouch - Mô-đun điều khiển điện tử qua màn hình cảm ứng Lò nướng âm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.7 × 59.5 × 56.5 cm
BO747ST BO747ST Lò nướng âm IconTouch - Các biểu tượng điều khiển bằng cảm ứng Lò nướng âm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 59.5 × 54.6 cm
BO75SY2B
BO75SY2W
BO75SY2 Lò nướng âm Có sẵn trong: Công nghệ nướng AdaptTech: Hệ thống ghi nhớ thông minh Lò nướng âm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.7 × 59.5 × 54.7 cm
BO789S40X BO789S40X Lò nướng âm Chương trình hẹn giờ ProCook Lò nướng âm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 59.5 × 54.6 cm
BO799S50X BO799S50X Lò nướng âm Module chương trình điện tử HomeChef Lò nướng âm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 59.5 × 54.6 cm
BO8750AX BO8750AX Lò nướng âm Chức năng DirecTOUCH - Module điều khiển điện tử với các thực đơn được cài đặt sẵn và làm nóng nhanh Lò nướng âm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.7 × 59.5 × 54.7 cm
BO87-ORA-W
BO87ORAX
BO87-ORA Lò nướng âm Có sẵn trong: Chức năng DirecTOUCH - Module điều khiển điện tử với các thực đơn được cài đặt sẵn và làm nóng nhanh Lò nướng âm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.7 × 59.5 × 54.7 cm
BO8KR
BO8KRB
BO8KR Lò nướng âm Có sẵn trong: Chức năng DirecTOUCH - Module điều khiển điện tử với các thực đơn được cài đặt sẵn và làm nóng nhanh Lò nướng âm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.7 × 59.5 × 54.7 cm
BOP789S41X BOP789S41X Lò nướng âm tủ có chức năng làm sạch bằng nhiệt phân Chương trình hẹn giờ ProCook Lò nướng âm tủ có chức năng làm sạch bằng nhiệt phân Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 59.5 × 54.6 cm
BOP8858AX BOP8858AX Lò nướng âm tủ có chức năng làm sạch bằng nhiệt phân DirecTOUCH - Mô-đun điều khiển điện tử cho lò nướng nhiệt phân đa chức năng với các Menu mặc định và khả năng làm nóng nhanh Lò nướng âm tủ có chức năng làm sạch bằng nhiệt phân Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.7 × 59.5 × 54.7 cm
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh