Lò nướng

Dòng:
Tính năng đặc biệt:
BO735E11X BO735E11X Lò nướng âm IconLed - Các biểu tượng điều khiển bằng đèn LED Lò nướng âm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.7 × 59.5 × 54.7 cm
BO735E20B BO735E20B Lò nướng âm IconLed - Các biểu tượng điều khiển bằng đèn LED Lò nướng âm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.7 × 59.5 × 54.7 cm
BO737ORAB BO737ORAB Lò nướng âm IconLed - Các biểu tượng điều khiển bằng đèn LED Lò nướng âm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.7 × 59.5 × 54.7 cm
BO758ORAW
BO758ORAB
BO758ORA Lò nướng âm Có sẵn trong: DirecTouch - Mô-đun điều khiển điện tử qua màn hình cảm ứng Lò nướng âm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.7 × 59.5 × 54.7 cm
BO76SYB BO76SYB Lò nướng âm Lò nướng âm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.7 × 59.5 × 54.7 cm
BO7732CLI
BO7732CLB
BO7732CL Lò nướng âm Có sẵn trong: Lò nướng âm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.7 × 59.5 × 54.7 cm
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh