Lò vi sóng

Dòng:
BCM547S12X BCM547S12X Lò nướng kết hợp vi sóng IconTouch - Các biểu tượng điều khiển bằng cảm ứng Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 45.5 × 54.6 cm
BCM547ST BCM547ST Lò nướng kết hợp vi sóng IconTouch - Các biểu tượng điều khiển bằng cảm ứng Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 45.5 × 54.6 cm
BCM589S12X BCM589S12X Lò nướng kết hợp vi sóng Chương trình hẹn giờ ProCook Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 45.5 × 54.6 cm
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh