Lò vi sóng

Dòng:
BCM547S12X BCM547S12X Lò nướng kết hợp vi sóng IconTouch - Các biểu tượng điều khiển bằng cảm ứng Lò nướng kết hợp vi sóng Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 45.5 × 54.6 cm
BCM547ST BCM547ST Lò nướng kết hợp vi sóng IconTouch - Các biểu tượng điều khiển bằng cảm ứng Lò nướng kết hợp vi sóng Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 45.5 × 54.6 cm
BCM589S12X BCM589S12X Lò nướng kết hợp vi sóng Chương trình hẹn giờ ProCook Lò nướng kết hợp vi sóng Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 45.5 × 54.6 cm
BM235ORAB
BM235ORAW
BM235ORA Có sẵn trong: Điều khiển điện tử Smart display
BM6250ORAX
BM6250ORAW
BM6250ORA Có sẵn trong: Điều khiển điện tử Smart display
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh