Ngăn giữ ấm

CMA9200UX CMA9200UX Máy pha cà phê tự động Máy pha cà phê tự động Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 45.5 × 38.1 cm
WD14ST WD14ST Ngăn giữ ấm Ngăn giữ ấm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 14 × 56 cm
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh