Máy rửa bát

Dòng:
Tính năng đặc biệt:
GV64161 GV64161 Máy rửa bát âm toàn phần Máy rửa bát âm toàn phần Hạng năng lượng: A+++ 16 bộ đồ ăn Âu Số giá để đồ: 3 TotalDry - Tự động mở cửa sau khi rửa xong Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.6 × 81.7 × 55.6 cm
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh