Máy rửa bát

Dòng:
Tính năng đặc biệt:
GS631D60W GS631D60W Máy rửa bát độc lập Máy rửa bát độc lập Hạng năng lượng: A+++ Công suất rửa: SpaceComfort -13 bộ đồ ăn tiêu chuẩn Số giá để đồ: 2 TotalDry - Tự động mở cửa sau khi rửa xong Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 84.8 × 59.6 cm
GV661D60 GV661D60 Máy rửa bát âm toàn phần Máy rửa bát âm toàn phần Hạng năng lượng: A+++ Công suất rửa: 16 bộ đồ ăn Âu Số giá để đồ: 3 TotalDry - Tự động mở cửa sau khi rửa xong Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.6 × 81.7 × 55.6 cm
GV672C60 GV672C60 Máy rửa bát âm toàn phần Máy rửa bát âm toàn phần Hạng năng lượng: A+++ Công suất rửa: 16 bộ đồ ăn Âu Số giá để đồ: 3 TotalDry - Tự động mở cửa sau khi rửa xong Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.6 × 81.7 × 55.6 cm
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh