Tấm cánh trang trí Máy rửa bát

DFD720ORAB DFD720ORAB Tấm cánh trang trí Máy rửa bát Tấm cánh trang trí Máy rửa bát Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 71.6 × 1.8 cm
DFD720ORAW DFD720ORAW Tấm cánh trang trí Máy rửa bát Tấm cánh trang trí Máy rửa bát Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 71.6 × 1.8 cm
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh