Máy giặt

Dòng:
Tính năng đặc biệt:
W8844I W8844I Máy giặt độc lập Máy giặt độc lập Khối lượng giặt: 8 kg Tốc độ vắt: 1,400 rpm Hạng năng lượng: A+++(-10%) - Tiêu thụ ít hơn 40% so với mức A Giặt siêu sạch StainExpert
W9845I W9845I Máy giặt độc lập Máy giặt độc lập Khối lượng giặt: 9 kg Tốc độ vắt: 1,400 rpm Hạng năng lượng: A+++(-20%) (Tiết kiệm hơn 50% so với hạng A) Giặt siêu sạch StainExpert Động cơ biến tần Inverter PowerDrive
WA74SY2W WA74SY2W Máy giặt độc lập Máy giặt độc lập Khối lượng giặt: 7 kg Tốc độ vắt: 1,400 rpm Hạng năng lượng: A+++ (A-30%: Tiết kiệm hơn 30% so với hạng A)
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh