Máy giặt sấy

WDI73120    HK WDI73120 HK Máy giặt - sấy Máy giặt - sấy Khối lượng giặt: 7 kg Tốc độ vắt: 1,200 rpm Hạng năng lượng: Hạng B
WD95140 WD95140 Máy giặt - sấy Máy giặt - sấy Khối lượng giặt: 9 kg Tốc độ vắt: 1,400 rpm Hạng năng lượng: A
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh