Máy giặt sấy

WDI73120    HK WDI73120 HK Máy giặt - sấy Khối lượng giặt: 7 kg Tốc độ vắt: 1,200 rpm Hạng năng lượng: Hạng B Điện năng tiêu thụ kWh/lần: 1.19 kWh
WD95140 WD95140 Máy giặt - sấy Khối lượng giặt: 9 kg Tốc độ vắt: 1,400 rpm Hạng năng lượng: A Điện năng tiêu thụ kWh/lần: 1.15 kWh
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh