Máy sấy

Dòng:
D74SY2W D74SY2W Máy sấy ngưng tụ độc lập Máy sấy ngưng tụ độc lập Thiết bị làm nóng bằng điện, tiết kiệm năng lượng Công suất sấy: 1-7 kg Hạng năng lượng: Hạng B
D844BH D844BH Máy sấy ngưng tụ độc lập Máy sấy ngưng tụ độc lập Thiết bị làm nóng bằng điện, tiết kiệm năng lượng Công suất sấy: 1-8 kg Hạng năng lượng: Hạng B Sấy khô hoàn hảo mà không cần là ủi
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh