Tủ lạnh âm

NRKI4181A1 NRKI4181A1 Tủ lạnh âm tủ Tủ lạnh âm tủ Hạng năng lượng: A+ Tổng dung tích: 269 L Lắp đặt: Tích hợp lắp âm tủ Công nghệ chống đóng tuyết tăng cường Kích thước sản phẩm (W×H×D): 54 × 177.2 × 54.5 cm
NRKI5181LW NRKI5181LW Tủ lạnh âm tủ Tủ lạnh âm tủ Hạng năng lượng: A+ Tổng dung tích: 278 L Lắp đặt: Tích hợp lắp âm tủ Công nghệ chống đóng tuyết tăng cường Kích thước sản phẩm (W×H×D): 54 × 177.5 × 54.5 cm
RBIU6091AW RBIU6091AW Tủ lạnh âm bàn Tủ lạnh âm bàn Hạng năng lượng: A+ Tổng dung tích: 130 L Lắp đặt: Tích hợp lắp âm bàn Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.6 × 82 × 54.5 cm
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh