Tủ lạnh độc lập

Dòng:
Loại sản phẩm:
Tính năng đặc biệt:
NRK60328OX
NRK60328OBK
NRK60328OR
NRK60328OC
NRK60328OCO
NRK60328O Tủ lạnh hỗn hợp đứng độc lập Có sẵn trong: Tủ lạnh hỗn hợp đứng độc lập Hạng năng lượng: A+ Tổng dung tích: 328 L Lắp đặt: Lắp độc lập Công nghệ chống đóng tuyết tăng cường Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 188.7 × 64 cm
NRK6192TX NRK6192TX Tủ lạnh hỗn hợp đứng độc lập Tủ lạnh hỗn hợp đứng độc lập Hạng năng lượng: A++ Tổng dung tích: 329 L Lắp đặt: Lắp độc lập Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 185 × 64 cm
NRK62JSY2W
NRK62JSY2B
NRK62JSY2 Tủ lạnh hỗn hợp đứng độc lập Có sẵn trong: Tủ lạnh hỗn hợp đứng độc lập Hạng năng lượng: A++ Tổng dung tích: 329 L Lắp đặt: Lắp độc lập Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 185 × 64 cm
NRKORA62E
NRKORA62W
NRKORA62 Tủ lạnh hỗn hợp đứng độc lập Có sẵn trong: Tủ lạnh hỗn hợp đứng độc lập Hạng năng lượng: A++ Tổng dung tích: 329 L Lắp đặt: Lắp độc lập Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 185 × 64 cm
NRK-ORA-W
NRK-ORA-W-L
NRK-ORA-E
NRK-ORA-E-L
NRK-ORA Tủ lạnh hỗn hợp đứng độc lập Có sẵn trong: Tủ lạnh hỗn hợp đứng độc lập Hạng năng lượng: A+ Tổng dung tích: 278 L Lắp đặt: Lắp độc lập Công nghệ chống đóng tuyết tăng cường Kích thước sản phẩm (W×H×D): 54 × 179.5 × 54.5 cm
NRS9181CX NRS9181CX Side-by-Side Side-by-Side Hạng năng lượng: A+ Tổng dung tích: 608 L Lắp đặt: Lắp độc lập Kích thước sản phẩm (W×H×D): 90.6 × 177 × 75.9 cm
ORB152BL
ORB152GR
ORB152O
ORB152RD
ORB152CO
ORB152CH
ORB152X
ORB152BK
ORB152C
ORB152R
ORB152 Tủ lạnh độc lập Có sẵn trong: Tủ lạnh độc lập Hạng năng lượng: A++ Tổng dung tích: 260 L Lắp đặt: Lắp độc lập Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 154 × 66.9 cm
R6191SX R6191SX Tủ lạnh độc lập Tủ lạnh độc lập Hạng năng lượng: A+ Tổng dung tích: 370 L Lắp đặt: Lắp độc lập Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 185 × 64 cm
RB60299OBL-L
RB60299OBK
RB60299OC
RB60299OCO
RB60299OGR
RB60299OO
RB60299OP
RB60299OR
RB60299ORD
RB60299OX
RB60299OCH
RB60299 Tủ lạnh độc lập Có sẵn trong: Tủ lạnh độc lập Hạng năng lượng: A++ Tổng dung tích: 288 L Lắp đặt: Lắp độc lập Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 152.4 × 64 cm
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh