Tủ lạnh độc lập

Dòng:
Loại sản phẩm:
Tính năng đặc biệt:
NRK6192CLI NRK6192CLI Tủ lạnh hỗn hợp đứng độc lập Tủ lạnh hỗn hợp đứng độc lập Hạng năng lượng: A++ Tổng dung tích: 320 L Lắp đặt: Lắp độc lập Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 185 × 59.2 cm
OBRB153BL
OBRB153R
OBRB153 Tủ lạnh độc lập Có sẵn trong: Tủ lạnh độc lập Tổng dung tích: 260 L Lắp đặt: Lắp độc lập Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 154 × 66.9 cm
ONRK193C ONRK193C Tủ lạnh hỗn hợp đứng độc lập Tủ lạnh hỗn hợp đứng độc lập Tổng dung tích: 334 L Lắp đặt: Lắp độc lập Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 194 × 66.9 cm
ORB153C ORB153C Tủ lạnh độc lập Tủ lạnh độc lập Tổng dung tích: 260 L Lắp đặt: Lắp độc lập Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 154 × 66.9 cm
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh