Tủ bảo quản rượu vang

XWC660E XWC660E Tủ bảo quản rượu Tủ bảo quản rượu Tổng dung tích: 156 L Lắp đặt: Lắp âm bàn Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 87 × 60 cm
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh